arbitrazas

Vilniaus komercinio arbitražo teismas – alternatyva valstybės teismams

Visame pasaulyje vykstant globalizacijos procesams, atsiveriant vis didesnėms galimybėms plėtoti savo verslą tarptautiniu mastu, neišvengiamai daugėja ir tarptautinių bei nacionalinių komercinių ginčų. Lietuvos pramonininkų konfederacija, būdama viena iš Vilniaus komercinio arbitražo teismo steigėjų, nuosekliai prisideda prie verslo kultūros, tame tarpe ir alternatyvaus ginčų sprendimo, vystymosi Lietuvoje, siekdama mažinti verslo bylinėjimąsi valstybės teismuose bei skatindama efektyviai spręsti komercinius ginčus arbitraže ar kitais alternatyviais būdais.

Arbitražo privalumai

KONFIDENCIALUMAS. Skirtingai nuo teisminio ginčų sprendimo, komercinis arbitražas  bei tarpininkavimas/taikinimas yra konfidencialus. Ginčo kilimo faktas, ginčo šalys bei dalykas išlaikomi paslaptyje.

LANKSTUS PROCESAS. Šalys gali pasirinkti arbitražo /tarpininkavimo vietą, arbitrų/tarpininkų  skaičių, jų parinkimo kriterijus, nušalinimo tvarką, arbitražo/tarpininkavimo kalbą, taikytinas teisę ir kitus dalykus.

GALIMYBĖ PASIRINKTI PROFESIONALUS. Šalys gali pasirinkti arbitrais/tarpininkais atitinkamos srities specialistus, kurių kompetencija, nešališkumu  ir objektyvumu jos neabejoja ir pasitiki.

ARBITRAŽO SPRENDIMŲ PRIVALOMUMAS. Arbitražo sprendimai turi teismo sprendimo galią ir gali būti vykdomi priverstinai.

VIENA INSTANCIJA. Arbitražo sprendimai negali būti skundžiami materialiniu pagrindu, todėl galutinis sprendimas priimamas greičiau ir išvengiama bylinėjimosi keliose instancijose išlaidų, taupomos lėšos atstovavimui.

TARPTAUTINIS PRIPAŽINIMAS. Arbitražo sprendimai pripažįstami ir gali būti vykdomi daugiau nei 140 pasaulio valstybių – Niujorko 1958 m. konvencijos “Dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo” dalyvių teritorijoje. Kasmet valstybių valstybių-dalyvių skaičius didėja.

Kaip pasinaudoti paslaugomis? 

Šalims pageidaujant spręsti ginčus ne valstybės teismuose, o alternatyviais būdais, šalių sudaromoje sutartyje tereikia įrašyti atitinkamą išlygą (arbitražinę, tarpininkavimo ir taikinimo ar skiriančiosios institucijos) su nuoroda į Vilniaus komercinio arbitražo teismą ir iškilus ginčui kreiptis į Vilniaus komercinio arbitražo teismą. Jei ginčas jau iškilęs, šalys gali sudaryti atskirą susitarimą dėl ginčo sprendimo būdo (pvz., arbitražinį susitarimą) ir kreiptis į Vilniaus komercinio arbitražo teismą. Vis dėlto, patartina pasirūpinti tuo iš anksto, dar derantis dėl sutarties sąlygų, kai šalių santykiai yra geri.

SVARBI INFORMACIJA

2016 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė nutartį dėl arbitražą administruojančios institucijos ir jos pirmininko nepriklausomumo ir nešališkumo, kuria pripažino, kad Lietuvos arbitražo teismas skiriant arbitrus nebuvo nešališkas. Plačiau su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą. Atkreipiame dėmesį, jog priimta nutartis nieko bendro neturi su Vilniaus komercinio arbitražo teismo veikla. Lietuvos arbitražo teismas yra savarankiška, atskira ir su Vilniaus komercinio arbitražo teismu nesusijusi institucija.


Kontaktai

M. Valančiaus g. 1A, 03105 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 216 4517, faks. + 370 5 278 4363
El.p. info@arbitrazas.lt


Daugiau informacijos: