Lietuvos pramonininkų konfederacija yra nepriklausoma, nepolitinė, skaidriai verslo interesams Lietuvoje atstovaujanti organizacija, kasmet savo nariams ir visuomenei teikia veiklos ataskaitą.


2022 metai

LPK metinė ataskaita 2022 m.


2021 metai

LPK metinė ataskaita 2021 m.


2020 metai

LPK metinė ataskaita 2020 m.


2019 metai

LPK veiklos ataskaita 2019 m.


2018 metai

LPK veiklos ataskaita 2018 m.


2017 metai

LPK veiklos ataskaita 2017 m.


2016 metai

LPK veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. sausio iki 2016 m. gruodžio


2015–2016 metai

LPK veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2015 m. birželio iki 2016 m. birželio


2014–2015 metai

LPK veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2014 m. birželio iki 2015 m. birželio