LPK nuolat kalba apie būtinus sprendimus, kurie didintų Lietuvos konkurencingumą ir skatintų šalies ekonomikos augimą. 2012 m. LPK teikė pasiūlymus Vyriausybės programai, 2015 m. rudenį – politinėms partijoms. 2016 m. lapkričio 15 d. Lietuvos pramonininkų konfederacija pristatė verslo pasiūlymus septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programai.


10 svarbiausiu darbu Vyriausybei

10 svarbiausių darbų, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrintas Lietuvos ekonomikos konkurencingumas:

  1. Parengti 2017–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo politikos strategines gaires ir jų įgyvendinimo programą, pradiniame etape pagrindinį dėmesį skiriant ugdymo įstaigų reformai ir mokytojų rengimui.
  2. Parengti ir įgyvendinti ilgalaikes priemones demografinėms problemoms spręsti.
  3. Lietuvos ekonomikos augimo skatinimas per šalies konkurencingumo didinimą, patrauklumą investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimą.
  4. Nustatyti laipsnišką darbo jėgos apmokestinimo mažėjimą, siekiant gerinti mokestinę aplinką.
  5. Įgyvendinti atsakingą finansų politiką, siekiant konsoliduoto valstybės biudžeto pajamų tvarumo ir išlaidų efektyvumo.
  6. Parengti atskirties tarp regionų mažinimo programą, užtikrinančią esminius regioninės politikos pokyčius: verslo sąlygų gerinimą, investicijų pritraukimą, vietinės darbo jėgos išsaugojimą ir demografinių pokyčių suvaldymą.
  7. Užtikrinti nacionalinės platformos „Pramonė 4.0“ steigimą ir vystymą, siekiant savalaikio ir pilnaverčio Lietuvos dalyvavimo ketvirtosios pramonės revoliucijos procesuose.
  8. Užtikrinti subalansuotą, kaštų ir naudos analize pagrįstą infrastruktūros plėtrą, efektyvų valstybės turto valdymą, gaunant maksimalią naudą piliečiams.
  9. Parengti, su suinteresuotomis šalimis aptarti ir patvirtinti energetikos strategiją, užtikrinančią regiono mastu konkurencingas energijos išteklių ir infrastruktūros paslaugų kainas pramonei.
  10. Užtikrinti efektyvų viešųjų pirkimų sistemos veikimą, nustatant tik būtiniausius kriterijus paslaugoms ir prekėms, įgyvendinant efektyvų teisinį reglamentavimą, nustatant tik būtiniausius kriterijus paslaugoms ir prekėms, taip pat kad pirkimuose gali dalyvauti tik įmonės, kurių mėnesio atlyginimo vidurkis sudaro ne mažiau kaip 80 procentų nuo to regiono ar ūkio sektoriaus atitinkamos verslo srities atlyginimo vidurkio.

13

LPK prezidento Roberto Dargio pristatymas „Pasiūlymai septynioliktosios Vyriausybės 2016–2020 metų programai“

 

 


12

Detalūs pasiūlymai
septynioliktosios Vyriausybės
2016–2020 metų programai

 

 


LPK prezidentas 2016 metų pabaigoje ir 2017 metų pradžioje susitiko su dalimi naujai paskirtų ministrų ir jiems pristatė klausimus, kuriuos siūlo įtraukti į Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą ir ministerijų metinius planus: