Rugsėjo 27 d. Europos Komisija į pirmąjį posėdį sukvietė ES „Gobal Gateway“ programos verslo patarėjų grupės narius. Naujai įsteigta grupė, vienijanti 60-ies Europos įmonių, verslo asociacijų (tarp jų ir „BusinessEurope“, kuriai priklauso LPK) vadovus, padės Europos Komisijai skatinti bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi, įgyvendinant „Global Gateway“ strategiją ir plėtojant svarbiausius jos projektus.

Europos Komisijos sprendimu į grupės veiklą buvo pakviesta įsitraukti Lietuvos kapitalo įmonė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė – Global BOD Group.

„Global BOD Group buvo pakviesta dalyvauti šioje iniciatyvoje ir teikti patarimus klimato ir energetikos srityje kartu su kitomis Europos lyderiaujančiomis energetikos pramonės įmonėmis ir asociacijomis. Tai puiki galimybė savo idėjomis ir patirtimi prisidėti prie Europos Komisijos iniciatyvos spartinti žaliąją transformaciją globaliu mastu. Džiugu, kad galėsime dalyvauti „Global Gateway“ projektų įgyvendinime ir taip prisidėti prie žaliosios energetikos plėtros už ES ribų,“ – akcentuoja Vidmantas Janulevičius, Global BOD Group Valdybos pirmininkas, (LPK prezidentas).

Pasak EK pirmininkės Ursulos von der Leyen, „Global Gateway“ verslo patariamoji grupė leis glaudžiau bendradarbiauti įgyvendinant žaliąją ir skaitmeninę transformaciją ir tokiu būdu prisidės prie šalių partnerių bei ES ekonomikos augimo.

„Global Gateway“ programa numato 2021-2027 m. sutelkti 300 mlrd. eurų vertės investicijų į skaitmenines technologijas, žaliąją energetiką, transporto tinklus, sveikatos ir švietimo sistemas, mokslinius tyrimus visame pasaulyje, daugiausia dėmesio skiriant besivystančioms šalims. Pabrėžiama, jog privataus sektoriaus dalyvavimas yra ypač svarbus norint sutelkti būtinas investicijas ir įgyvendinti programą.

Europos Komisija Verslo patarėjų grupės narius ir stebėtojus atrinko paskelbus kvietimą teikti paraiškas 2023 m. kovo mėn. Grupės nariai skiriami trejiems metams ir atstovauja įvairias įmones – nuo mažų ir vidutinių iki didelių korporacijų, prekybos ir verslo asociacijų. Europos finansų institucijos ir kredito agentūros yra Verslo patarėjų grupės stebėtojos.

Verslo patarėjų grupė taip pat atliks svarbų vaidmenį pirmajame aukšto lygio „Global Gateway“ forume, kurį inicijuoja EK pirmininkė U. von der Leyen šių metų spalio 25–26 d. Briuselyje.

(Parengta remiantis ltaid.urm.lt informacija).

 

Išsamiau apie Global Gateway: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en

Keli pavyzdžiai (flagship projects) apie Global Gateway iniciatyvos galimybes regionuose.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

No results found.