„Korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika“

korupcijos rodikliu metodikaLPK kartu su partneriais parengė leidinį „Korupcijos rodiklių identifikavimo ir matavimo metodika“. Metodikos taikymo paskirtis – įvertinti LR savivaldybių korupcijos rizikos mastą, korupcijos poveikį socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, korupcijos dinamiką jų atskirose veiklos srityse bei antikorupcijos priemonių taikymą. Pasirinktos 8 horizontalaus pobūdžio gero valdymo rodiklių sritys, kurios yra būdingos kiekvienai savivaldybei: „Viešieji pirkimai“; „Kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai ir kiti teisinių normų neatitikimai“; „Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų priežiūra“; „Į skaidrumą, viešumą ir paslaugų prieinamumą orientuota vadyba“; „Savivaldybės antikorupcinė veikla“.

Šioje metodikoje savivaldybėms suteikiami jų veiklos efektyvumo arba poveikio rodikliai, kurie leidžia pažvelgti į savivaldybės veiklos barus plačiau.


 LPK pasiulymai politinems partijomsLPK pasiūlymai politinėms partijoms

Nepaisant po ekonominės krizės vyraujančių ūkio augimo tendencijų, Lietuvos vidutinio laikotarpio ekonomikos perspektyvos verčia sunerimti.

Pradeda šlubuoti pagrindinis Lietuvos ūkio variklis – eksportas, kuris mažai ir atvirai mūsų ekonomikai buvo tapęs pagrindiniu lokomotyvu.

Artėjant 2016 m. Seimo rinkimams, LPK siekė išryškinti visuomenei ir verslui aktualias problemas.

2015 m. spalio 12 d. pristatė savo pasiūlymus, kaip pasinaudoti galimybėmis konkurencingumui didinti ir taip užtikrinti tvarią valstybės plėtrą.


„Gerosios praktikos gairės efektyvių tarptautinių praktikų programų vykdymui“

Gerosios praktikos gairės efektyvių tarptautinių praktikų programų vykdymui

Remiantis strateginių partnerių patirtimi, LPK su partneriais parengė gaires, kurios bus naudingos rengiant ir vykdant efektyvias studentų ir absolventų praktikų programas, nustatant galimus finansavimo šaltinius, jos padeda apsibrėžti praktikų programos struktūrą, taip pat stebėsenos bei poveikio vertinimo būdus.

Gairės skirtos aukštosioms mokykloms bei tarpininkaujančioms organizacijoms, kurios teikia paslaugas tiek aukštosioms mokykloms, tiek verslui.

Verslo atstovams bei politikos formuotojams šis dokumentas naudingas, nes detaliai pristato įvairius praktikų programų organizavimo aspektus.

Gairės prieinamos tik anglų kalba.


EESRK leidinys Pramonės konkurencingumas_kaip reaguoti į inovacijų iššūkius

„Pramonės konkurencingumas: kaip reaguoti į inovacijų iššūkius?“

Europos verslo sektorius mano, jog laikas iš naujo nustatyti ES prioritetus, į pirmą vietą iškeliant konkurencingumą, geresnio reglamentavimo darbotvarkę ir paramos inovacijoms didinimą. Siekiant pagerinti investavimo į inovacijas sąlygas ir spręsti su tuo susijusius klausimus, turi būti sukurta tinkama sistema.

Šis dokumentas yra diskusijos tema „Pramonės konkurencingumas: kaip reaguoti į inovacijų iššūkius?“, įvykusios 2015 m. birželio 15 d. Vilniuje, santrauka. Šį susitikimą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbdavių grupė organizavo kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija.


EESRK leidinys Prekyba – naujos galimybės, nauji partnerystės

„Prekyba – naujos galimybės, nauji partnerystės būdai ir naujos grėsmės“

Laisvosios prekybos susitarimai, Rytų partnerystės glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiški laisvosios prekybos susitarimai, prekybos atskiruose regionuose galimybės ir iššūkiai, ES prekybos apsaugos priemonės – šiomis temomis 2013 m. spalio 25 d. vyko diskusija Vilniuje surengtoje konferencijoje „Prekyba – naujos galimybės, nauji partnerystės būdai ir naujos grėsmės“. Konferenciją kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbdavių grupe surengė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusi Lietuva, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija. Leidinyje pateikiama diskusijų santrauka.


LPK_pasiulymai_politinems_partijoms_2014„LPK pasiūlymai politinėms partijoms“

2014 metais, kaip ir kasmet, LPK pateikė svarbiausius darbus, kuriuos valstybinės institucijos ir verslas turi įgyvendinti kartu.

Tarp pagrindinių siūlymų: gerinti verslo sąlygas, stabilizuoti mokesčių sistemą, tobulinti viešojo sektoriaus administravimą, subalansuoti darbo rinką, siekti energetinio saugumo ir efektyvumo, nusistatyti ekonomiškai pagrįstas užsienio politikos gaires, turėti pasauliniu mastu konkurencingą ir nacionalinius interesus atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą.

 


LPK zvilgsnis i 20-ties metu kelia„Lietuvos pramonininkų konfederacija. Žvilgsnis į 20-ties metų kelią“

2009 metais, LPK 20-ties metų sukakties proga, išleista knyga „Lietuvos pramonininkų konfederacija. Žvilgsnis į 20-ties metų kelią“. Didžioji knygos dalis skirta LPK veiklos analizei, vertinami priimtų politinių sprendimų padariniai ekonominiams, socialiniams ir kitiems svarbiausiems valstybės procesams bei visuomenės raidai. Knygoje 45 valstybės institucijų, pramonės ir verslo atstovai, mokslininkai ir kiti autoriai pateikia požiūrį į LPK vietą bei veiklą šalies gyvenime. Knyga sudomins ne tik prie LPK kūrimo ir jos tolesnės raidos prisidėjusius žmones, bet ir visus, kurie domisi Lietuvos pramonės ir verslo aktualijomis, bus nepakeičiamas šaltinis studijuojant šalies organizacijų istoriją.

Norinčius įsigyti knygą – kviečiame kreiptis el.p. sekretoriatas@archyvas.lpk.lt.