Spalio 26 d. Kaune įvyko pirmoji „Mokslo komercializavimo valdymo ir jo iššūkiams“ skirta apskritojo stalo diskusija, kurią organizavo Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija (KKPDA)  kartu su Kauno kolegija. Diskusijos dalyviai dalijosi įžvalgomis apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo kuriamą vertę, su kokiais iššūkiais susiduriama siekiant komercializuoti mokslinių tyrimų veiklas, aukštojo mokslo institucijų mokslinių tyrimų paketo paslaugų viešinimą, mokslo komercializavimo prioritetus darnaus vystymosi kontekste.

Renginyje dalyvavusi Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) ekspertė Daiva Bartninkienė atkreipė dėmesį, kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas inovacijų, švietimo ir regioninėje politikos srityse yra vienas iš LPK prioritetų.

Apie tai, kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas yra labai svarbus ir turi būti skatinamas sutaria visos suinteresuotos pusės, tai pasitvirtino ir Kauno kolegijoje surengtoje diskusijoje. Tačiau turėdami šį pamatinį sutarimą, turėtume drauge ryžtingiau ieškoti atsakymų į kitus klausimus. Pavyzdžiui, ar mokslo įstaigos turėtų komercializacijai paskirti dirbti žmones, kurie būtų ne mokslininkai, o „pardavėjai“, t. y. tie, kurie „išverstų“ verslo klientų poreikius ir lūkesčius tyrėjams? Ar mokslas turėtų ieškoti klientų ir paruošti aiškius, koncentruotus pasiūlymus verslui? Koks informacijos sklaidos būdas padėtų ją užsitikrinti greitai ir efektyviai?

Kitas artimiausias KKPDA organizuojamas susitikimas, kuriame mokslo ir verslo atstovai drauge ieškos atsakymų į aukščiau išvardintus klausimus, numatytas lapkričio 22 d. Vytauto Didžiojo universitete.

FACEBOOK

Artimiausi renginiai

No results found.