Daugiau apie iniciatyvą

Iš ES vykdomos programos „Horizon 2020“, skirtos mokslinių tyrimų infrastruktūros gerinimui ir kurios biudžetas yra 77 mlrd. eurų, Lietuva pasinaudojo 77 mln. eurų, t. y. vos 0,1 proc. Kaimyninės valstybės, pavyzdžiui, Latvija pasinaudojo 90 mln., o Estija 219 mln. eurų.

Viena iš priežasčių, kodėl Lietuva atsilieka nuo kaimyninių valstybių, jau nekalbant apie Europos lyderius, yra ta, kad mūsų šalies įmonių inovacijų potencialas iki šiol buvo per mažai atskleistas tarptautiniuose tinkluose, kuriuose formuojamos partnerystės dideliems bendradarbiavimo projektams.

Lietuvoje vis dar nepakankamai investuojama į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) potencialo formavimą, kuris galėtų šį potencialą paversti inovacijomis ir pajamomis. Tam tikri darbai atliekami: investuojama į mokslinius tyrimus ir jų kūrimo infrastruktūrą, tačiau ženkliai mažiau – į eksperimentinę plėtrą ir jos infrastruktūrą. Dalis MTEP sukuriamo potencialo panaudojama, bet dažniausiai tik lokaliai – Lietuvoje.

Verslas kartu su mokslo ir studijų institucijomis, generuojančiomis komercines pajamas už MTEP paslaugas, bei klasteriais, orientuojasi į Lietuvos rinką, todėl pasireiškia „smėlio dėžės“ efektas. Lietuvos aukštųjų technologijų produktų eksportas svyruoja tarp 5-8 proc. viso eksporto (tai vienas iš žemiausių rodiklių ES). Lietuvos subjektų dalyvavimas ES MTEPI programose yra vangus ir pasyvus. Daugiau kaip 90 proc. atvejų Lietuvos verslo subjektai dalyvauja projektuose kaip partneriai su nedideliais biudžetais ir tik išimtiniais atvejais yra projektų koordinatoriais.

InterInoLT iniciatyva ir yra skirta būtent tam, kad sektoriai, kuriantys aukštąją ir vidutinę aukštąją pridėtinę vertę, galėtų ne tik įsisavinti aukštąsias technologijas, bet ir kurti jas bei parduoti užsienio rinkoms. InterinoLT įgyvendinantys partneriai siekia padėti Lietuvos įmonėms, turinčioms reikiamų kompetencijų ir išteklių įsilieti į tarptautinę rinką, dalyvauti konsorciumų ir projektų veiklose bei parduoti savo kuriamą produkciją.

Skaitykite:

„InterInoLT“: pagalba inovatyviam Lietuvos verslui integruotis į pasaulį

Ekspertai

Lietuvos įmonių potencialui užsienyje atstovaujančių InterInoLT ekspertų tinklą sudaro ilgametę konsultavimo bei tarptautinio verslo plėtros patirtį turintys profesionalai.

Tarptautiniai ekspertai

 

Gitaras Vilda
gintaras.vilda@interino.lt

+370 (686) 13581

Mantas Vilys

mantas.vilys@archyvas.lpk.lt

+370 686 50156

Sigitas Brazinskas

sigitas.brazinskas@value.lt

+370 698 03730

Sander van der Molen

sander.vandermolen@civitta.com

+370 613 59730

Nacionaliniai ekspertai

 

Alfred Šostko

a.sostko@lic.lt

+370 601 83 505

Dr. Adomas Jelinskas

a.jelinskas@lic.lt

+370 655 19 090

Andrius Balsys

a.balsys@inovacijuagentura.lt

+370 655 28 195

Giedrius Janušauskas

g.janusauskas@inovacijuagentura.lt

 +370 687 15 305


Rasa Rotomskienė

 r.rotomskiene@inovacijuagentura.lt

+370 612 48 391

 

Tarptautinis tinklas

Narystės

Renginiai ir aktuali informacija