Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) yra nepriklausoma ir nepolitinė organizacija, padedanti šalinti kliūtis ekonomikos augimui. Mums labai svarbi Jūsų parama, todėl kviečiame skirti 1,2 proc. nuo jau sumokėto pajamų mokesčio Lietuvos pramonininkų konfederacijai.

Palaikome nuolatinį, konstruktyvų dialogą su valdžios institucijomis ir siekiame, kad būtų sukurta palanki ir konkurencinga verslo aplinka.

Ypatingą dėmesį skiriame šalies konkurencingumą didinantiems veiksniams – investicijoms į naujas technologijas ir žinias, inovatyvių ir lanksčiai į pokyčius reaguojančių specialistų rengimui, švietimo ir mokslo sistemos reformai, kuri atspindėtų demografinius ir darbo rinkos pokyčius ir sukurtų palankias sąlygas visų lygių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos, paremtos moderniomis žiniomis ir praktine patirtimi, augimo.

Aktyviai prisidedame prie socialiai atsakingo verslo plėtros, verslumo, kūrybingumo bei atsakomybės už savo profesinę ir asmeninę ateitį ugdymo iniciatyvų.

Dirbame skaidriai ir atvirai. Kviečiame susipažinti su mūsų lūkesčių indeksaisekonominėmis apžvalgomis ir parengtais leidiniais, vykdomais projektais ir aktyviu dalyvavimu viešojoje erdvėje, formuojant šalies ekonominę politiką. Mūsų veiklos ataskaitos taip pat skelbiamos viešai.

Turite papildomų klausimų?

Būtinai kreipkitės į mus el. paštu sekretoriatas@archyvas.lpk.lt  arba telefonu +370 5 2126839.

Daugiau informacijos:

 Jūsų palaikymas mums labai svarbus!